L-39 Albatros

História leteckých nehôd L-39 letectiev ČSSR, ČSFR, ČR a SR

ČSSR 12.02.1974 Košice 2.lšp Košice
Havária L-39C 0104 pplk. Oldřich VALEHRACH / pplk. Jiří HÁJEK

Počas nočného letu došlo v druhej okruhovej zákrute (výška cca. 250 m nad terénom) k vysadeniu motora. Po neúspešnom pokuse o opätovné spustenie motora vykonala posádka katapultáž. Pravdepodobnou príčinou vysadenia motora bola zámena „prepínača svetlometov“ s „prepínačom voľby režimu motora“ (prepnutý do polohy „studené pretočenie“). Lietadlo bolo úplne zničené.

ČSSR 30.05.1980 Košice 2.lšp Košice
Katastrofa L-39C 0114 mjr. Zdeněk KREJČÍ

Počas nácviku ukážky vystúpenia na verejnosti, v klesavom prvku s jeden a pol výkrutom, pilot opravoval smer, pričom nekontroloval výšku. Stratu výšky riešil energickým pritiahnutím riadiacej páky bez zrovnania náklonu. Následne pri preťažení 7,35g a v náklone priviedol lietadlo do pádu po krídle. Lietadlo pri rýchlosti 400 km/h zachytilo krídlo o zem. Pilot riadil lietadlo až po náraz do zeme. Hlavnou príčinou leteckej katastrofy bolo nezvládnutie náročnej akrobatickej zostavy, na ktorú pilot nebol dostatočne vycvičený a metodicky vedený.

ČSSR 08.04.1986 Sazená u Kralup VZLÚ Letňany
Havária L-39Z OK-186 Jiří POSPÍŠIL

Pilot výskumného a skúšobného ústavu vykonával testovací let na skúšobnú katapultáž zadnej sedačky VS-2 s figurínou. Test vykonával štvrtýkrát so špeciálne upravenou L-39. Podľa nariadenia vedúceho skúšky vykonal vo výške 300 metrov, pri rýchlosti 350 km/h, skúšobnú katapultáž zadnej sedačky, následkom čoho mu vysadil motor. Pilot sa rozhodol pre núdzové pristátie do terénu z dôvodu blízkosti dediny. Pilot sa ťažko zranil. Príčina nie je doteraz riadne objasnená, celé vyšetrovanie bolo doposiaľ záhadne zahmlievané.

Nehoda L-39Z OK-186

ČSSR 17.08.1988 Košice 2.lšp Košice
Poškodenie L-39C 0446 mjr. Miroslav PETRŮ

Počas vykonávania vyššej techniky pilotovania v malej výške, východne od letiska Košice (medzi Košickým letiskom a Krásnou nad Hornádom), došlo asi po 10 minútach letu k vysadeniu motora. Pilot obdržal pokyn vykonať katapultáž. Nakoľko bol v blízkosti letiska, rozhodol sa pre núdzové pristátie. Nasmeroval lietadlo medzi blížnu prívodnú rádiovú stanicu a prah dráhy 01, vysunul podvozok, klapky a vzápätí hlásil signalizáciu požiaru. Lietadlo pristálo cca 150-200 metrov pred prah dráhy 01 do svetelných návestidiel. Pilot utrpel zranenia chrbtice (poranený stavec). Lietadlo bolo poškodené a priestor motora vyhorený. Príčinou leteckej nehody bol prvý prípad titánového požiaru v histórii L-39.

ČSSR 24.08.1988 Rakoľuby 3.lšp Piešťany
Poškodenie L-39C 0110 pplk. Zdeněk HAVNER / mjr. Vladimír VAJDA

Po vykonaní záletu počasia si pri Novom Meste nad Váhom posádka vyžiadala plnenie úlohy vyššej techniky pilotovania. Počas šiesteho vertikálneho prvku (v stúpavej fáze) došlo pri maximálnom režime motora k pumpáži. Na havarijnom table došlo k signalizácii výstražných tabiel a požiaru. Veliteľ posádky stiahol POM (páku ovládania motora) do polohy STOP, stlačil hasenie a rozhodol sa pre núdzové pristátie do terénu. Počas pristávacieho manévru sa podarilo vysunúť vztlakové klapky do polohy „pristátie“ až núdzovým postupom, čo zapríčinilo dotyk lietadla so zemou pri zvýšenej rýchlosti. Po dotyku došlo k opätovnému odpútaniu sa lietadla asi do dvoch metrov, pri ktorom predný pilot mjr. Vajda vykonal katapultáž. Zadný pilot pplk. Havner zostal v lietadle a dokončil núdzové pristátie. Lietadlo bolo vážne poškodené. Po tejto leteckej udalosti piloti 3. lšp. nazývali miesto núdzového pristátia ako Havnerfeld.

havner havaria havner havaria

ČSSR 11.04.1989 Trebišov 2.lšp Košice
Havária L-39C 0109 por. Ján KRAK

Počas letu vyššej techniky pilotovania v malej výške došlo k vibráciám motora a k jeho následnému vysadeniu. Príčinou nehody bolo odtrhnutie lopatky rotoru – výrobná chyba. Pilot vykonal úspešnú katapultáž.

ČSSR 15.8.1989 Košice 2.lšp Košice
Katastrofa L-39C 4356 kpt. Zdeněk BEREZA / Ammar BAHLOUL

Po vysunutí pristávacích klapiek lietadla L-39 v 3. okruhovej zákrute, riadiaci lietania povolil vzlet civilného lietadla L-410 v protismere (zámerom riadiaceho letov bolo vyhnúť civilné lietadlo L-410 skorším točením 1. zákruty a lietadlo L-39 nechať vyčkávať pravou zákrutou). Posádka lietadla L-39 v pristávacej konfigurácii počas točenia pravej zákruty priviedla lietadlo do 2. režimu letu, následného pádu a nárazu do zeme. Pravdepodobnou príčinou nehody bolo neporozumenie pokynu zahraničného pilota. Inštruktor v snahe zabrániť zblíženiu lietadiel neúmerne zasiahol do riadenia lietadla. Piloti sa tesne pred dopadom ešte pokúsili o katapultovať, ale pre nedostatok času nestihli previesť katapultáž.

ČSFR 22.06.1990 Krajné 3.lšp Piešťany
Katastrofa L-39ZA 4709 npor. Ondrej LÁMER

Hlavnou príčinou bolo nezvládnutie vyššej techniky pilotovania v malej výške pilotom 3. triedy. Katapultáž v malej výške nezaručila bezpečné opustenie lietadla.

ČSFR 02.10.1990 Čáslav 30.bilp Pardubice
Katastrofa L-39ZA 3901 mjr. Pavel FRANC

Nehoda sa stala počas nácviku ukážky vystúpenia na verejnosti pre náčelníka generálneho štábu Talianskej armády. Pilot počas premetu s otočením o 180° vyberal prvok neúmerným pritiahnutím riadiacej páky, čím priviedol lietadlo do pádu na veľkej rýchlosti. Lietadlo dopadlo pod plochým uhlom cca. 200 metrov západne od dráhy. Pilot vo funkcii zástupcu veliteľa 2. letky zahynul. Príčinou nehody bolo nezvládnutie vyššej techniky pilotovania v malej výške.

ČSFR 03.04.1991 Poříčany Výskumný letecký ústav VÚ 030 Kbely
Havária L-39ZA 1740 pplk. Vítězslav NOHEL / pplk. Karel FENCL

Počas vykonávania vyššej techniky pilotovania pilot zaznamenal úder v zadnej časti trupu a následný pokles otáčok motora na 10%. Posádka uvažovala o možnosti núdzového pristátia do terénu, ale po rozsvietení signalizácie „Požiar“ sa rozhodla pre katapultáž. Hlavnou príčinou havárie bola technická porucha motora. Miestni obyvatelia pri hasení lietadla pozbierali väčšinu trosiek lietadla na jedno miesto a pripravili tým vyšetrovateľov o množstvo dôležitých stôp pre vyšetrenie príčin havárie.

ČSFR 22.08.1991 Kalša 2.lšp Košice
Katastrofa L-39ZA 1735 pplk. Tomáš HUDÁK / mjr. Michal HRAD

Počas letu nad obcou Kalša došlo k vysadeniu motora. Piloti sa rozhodli núdzovo pristáť na práškarske letisko neďaleko obce. Po preletení krátkej asfaltovej dráhy veľkou rýchlosťou, preskočili vedenie elektrického napätia a pri veľkom uhle sklonu a náklonu lietadla v malej výške vykonali piloti katapultáž, pri ktorej obaja zahynuli.

ČR 30.6.1993 Radslavice 1.lšp Přerov
Havária L-39C 0449 mjr. Jiří KLEINER

Počas vyššej techniky pilotovania na strednej výške, vo fáze vyberania šikmého premetu, pri uhle sklonu 30° a rýchlosti 600 km/h zaznamenal pilot ranu v zadnej časti lietadla. Následne zaregistroval pokles otáčok motora na nulu. Pilot vykonal celkom päť neúspešných pokusov o spustenie motora za letu až do výšky 500 metrov, kde dostal pokyn nasmerovať lietadlo do neobývaného priestoru a vykonať katapultáž. Pilot splnil pokyny a úspešne sa katapultoval. Hlavnou príčinou leteckej havárie bolo vysadenie motora, v dôsledku jeho rozsiahleho tepelného poškodenia (v mieste dvojitého labyrintu vysokotlakého kompresora, difúzoru, plamenca a vnútorného telesa spaľovacej komory). Nebola zaznamenaná žiadna signalizácia zvýšenia teplôt výstupných plynov ani požiaru.

ČR 03.02.1996 Vyšehněvice 34.zŠL Pardubice
Havária L-39C 0447 pplk. Vladimír ADÁMEK / npor. Jaroslav SOCHR

Počas letu v ľavej stúpavej zákrute došlo ku rozsvieteniu signalizácie požiaru motora a nárastu teploty výstupných plynov na 900°C. Piloti stiahli páku ovládania motoru do polohy STOP, uzavreli protipožiarny kohút a inštruktor niekoľkokrát stlačil tlačidlo hasenia. Piloti sa katapultovali nad obcou Vyšehněvice. Lietadlo po katapultáži prešlo do stúpania a po strate rýchlosti dopadlo plocho s veľkou vertikálnou rýchlosťou klesania. (Miesto dopadu zamrznutý plytký rybník na okraji lesa v katastri obce Rohovládová Bělá – Vyšehněvice). Požiar vznikol v dôsledku kontaktu rotora a statora dvojitého zadného labyrintu rotora vysokotlakého kompresora a tým došlo k zapáleniu titánovej zliatiny (zhotovený rotor labyrintu).

SR 17.07.1996 Košice Výcvikové stredisko letectva Košice
Havária L-39C 4357
Poškodenie L-39V 0745
pplk. Marián SAKÁČ / kpt. Róbert ROZENBERGER
mjr. Peter FIANTA

Počas nácviku skupinovej zlietanosti akrobatickej skupiny Biele Albatrosy došlo vplyvom turbulencie k zrážke dvoch lietadiel. Piloti L-39C po vyhodnotení situácie namierili lietadlo do neobývaného priestoru a katapultovali sa. Lietadlo dopadlo do priemyselnej zóny mesta. K poraneniu osôb ani väčším škodám na majetku nedošlo. Pilot L-39V mjr. FIANTA napriek poškodeniu stabilizátora dokázal pristáť, lietadlo bolo neskôr opravené a pokračovalo v službách letectvu OS SR.

0745 nehoda

ČR 18.02.1998 Benátky 34.zŠL Pardubice
Katastrofa L-39C 4607 npor. Jaroslav SOCHR

Pilot počas manévrového vzdušného boja nezvládol techniku pilotovania, následkom čoho prešlo lietadlo do klesania. Po vyletení z oblačnosti vykonalo ešte dva klesavé výkruty a pri ďalšom v polohe na chrbte s pravým náklonom narazilo do zeme, pod uhlom asi 20° a rýchlosťou 400–450 km/h (miesto nehody u obce Benátky, SZ od Hradce Králové). Pravdepodobnou príčinou nehody bola snaha udržať s cieľom vizuálny kontakt, pričom došlo k pretiahnutiu lietadla, následnému pádu do nezvyklej polohy spolu so súčasným vlietnutím do oblačnosti. Nízka spodná hranica oblačnosti nepostačovala k vybratiu lietadla z nezvyklej polohy. Pilot sa nepokúsil o katapultáž.

SR 03.06.2000 Sliač Výcvikové stredisko letectva Košice
Katastrofa L-39C 4355 mjr. Luboš NOVÁK

Počas ukážky na verejnosti skupiny akrobatickej skupiny Biele Albatrosy (deň otvorených dverí letiska Sliač) začal pilot neskoro vyberať zostupnú fázu paralelného prvku pádu po chvoste, následne stroj narazil do rovinatého terénu. Pilot sa nepokúsil o katapultáž a zahynul.

Novak nehoda

SR 14.09.2000 Ožďany 31. slk Sliač
Havária L-39ZA 3905 npor. Pavol SERBÍN

Počas nácviku vzdušného boja došlo k vysadeniu motora. Pilot sa pokúsil znovu spustiť motor, no neúspešne. Následne namieril lietadlo do neobývaného priestoru a vo výške 800 m úspešne vykonal katapultáž. Stroj dopadol neďaleko obce a explodoval.

ČR 01.08.2001 Pelhřimov 4.zTL Čáslav
Katastrofa L-39ZA 5013 npor. Luděk BURDA

Pilot počas preletu z letiska Praha-Kbely do Náměšte nad Oslavou vykonával nad otočným bodom trate Pelhřimov prvky vyššej techniky pilotovania v malej výške (nebolo náplňou cvičenia). Pri vykonávaní výkrutu v malej výške sa z polohy na chrbte zrútil na zem, pričom tesne minul rodičovský dom. Vtedajší veliteľ letectva AČR generál Klíma prikázal priviesť autobusom pilotov zo základne Čáslav, aby na vlastné oči videli, akými fatálnymi následkami zvyčajne končí letecká nedisciplinovanosť.

albatros 5031 nehoda 5031 havaria albatros 5031 crash albatros 5031 havaria L39

SR 29.10.2002 Kalša 31. slk Sliač
Havária L-39ZA 4705 pplk. Jenö VADAS / npor. Tibor MOLNÁR

Počas vykonávania vyššej techniky pilotovania v malej výške došlo k ustrnutiu otáčok motora, ktoré posádka lietadla nesprávne vyhodnotila ako vysadenie motora a vykonala katapultáž. Havária sa stala pri obci Kalša neďaleko Košíc. Lietadlo bolo pilotované maďarskými vojenskými pilotmi (výcvik zabezpečovalo Výcvikové stredisko letectva v Košiciach) a bolo zapožičané z Leteckej základne Sliač.

havaria L39crash havariaL39 L39crash

ČR 12.07.2010 Koudelka CLV Pardubice
Havária L-39C 0440/5306 Václav TYRYCHTR / David SOCHACKÝ

Po ukončení nácviku manévrového vzdušného boja zaznamenali piloti v priestore motora dve kovové rany. Následne sa rozsvietila hlavná signalizácia poruchy (Master alert), signalizácia teploty výstupných plynov 700°C a 730°C a signalizácia požiaru motora. Vedený pilot oznámil bielu dymovú stopu a lietajúce oranžové iskry z výstupnej trysky lietadla. Pilot na pokyn inštruktora stiahol páku ovládania motora do polohy STOP, uzavrel požiarny kohút a stlačil tlačidlo hasenia. Inštruktor nasmeroval lietadlo do neobývaného priestoru a taktiež stlačil tlačidlo hasenia v zadnej kabíne. Pilot na pokyn inštruktora vykonal katapultáž. Inštruktor po presvedčení sa, že lietadlo dopadne mimo obce vykonal tiež katapultáž. Hlavnou príčinou bol titánový požiar na labyrintovej upchávke medzi 3. a 4. stupňom vysokotlakého kompresora, ktorý vznikol následkom pumpáže motora po akcelerácii motora.

crash havaria

ČR 16.12.2010 Biskupice 22. zl Náměšť nad Oslavou
Havária L-39ZA 2341 kpt. Michal KUDYN / kpt. Stanislav STOJANÍK

Počas záletu lietadla po výmene motora zaznamenala posádka 22 minút po vzlete štyri - päť zreteľných rán v zadnej časti lietadla. Následne došlo k prudkému poklesu otáčok a vysadeniu motora. Po štyroch neúspešných pokusoch o spustenie motora za letu vykonala posádka lietadla úspešnú katapultáž. Lietadlo dopadlo na okraj lesného porastu. Piloti dopadli na padákoch cca. 500 metrov od trosiek lietadla do zalesneného terénu. Príčinou leteckej nehody bol titánový požiar v priestore 3. stupňa vysokotlakého kompresoru.

Stojanik nehoda albatros 2341 crash